Hindi‎ > ‎

Haider

 Cast Shahid Kapoor
Tabu
Irfan Khan 
 
 Director Vishal Bharadwaj 
 Music  Vishal Bharadwaj